Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

"Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor climatice, crestere economica si bunastare sociala"
Axa prioritara 2: "Mediu" - Utilizarea durabila si protejarea resurselor naturale si a mediului si promovarea unui management eficient al riscului in regiunea transfrontaliera
Domeniul major de interventie 2.1: "Dezvoltarea unor sisteme comune de management pentru protectia mediului"

Parteneri:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare - Romania
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (quilibrum) Environment - Romania
 • Partener 3: Agentia pentru Dezvoltare Regionala si Centru de Afaceri 2000 - Montana, Bulgaria
 • Partener 4: Balkan Civic Coalition - Vidin, Bulgaria
 • Partener 5: Euroregion Pleven - Olt

Obiectiv general: Conservarea resurselor naturale si protejarea mediului in zona transfrontaliera, in scopul de a asigura dezvoltarea durabila, prin cresterea cooperarii intre actorii-cheie din zona.

Obiectiv secundar: Cresterea nivelului de constientizare, in randurile antreprenorilor, autoritatilor locale si populatiei din zona transfrontaliera, a necesitatii reducerii poluarii si prevenirii schimbarilor climatice in scopul cresterii bunastarii economice si sociale si dezvoltarea unei initiative comune pentru inlesnirea accesului grupurilor-tinta la solutii alternative pentru economisirea energiei.

Grup tinta:

 • IMM-uri din zona Dolj-Vidin-Montana-Pleven (120 participanti la seminarii- 60 RO, 60 BG , 200 beneficiari directi ai brosurilor, minim 100 beneficiari ai conferintei internationale si evenimentului de brokeraj, minim 100 beneficiari ai studiului, minimum 1000 beneficiari ai retelei si portalului)
 • Autoritati publice (200 participanti la workshopuri - 100 RO, 100 BG, minimum 100 beneficiari ai studiilor, minimum 40 participanti la Targul cu masa rotunda, minimum 200 beneficiaries ai websiteului)
 • Locuitorii zonei de granita cu varste intre 20 si 59 de ani(712187 in Dolj, 287945 in Vidin, Montana si Pleven)

Activitati:

 • Elaborarea unui "Studiu asupra potentialului de dezvoltare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie in zona transfrontaliera" si a unui "Studiu de oportunitate asupra construirii unei hidrocentrale in zona de granita Dolj - Vidin - Montana - Pleven"
 • Campanie de constientizare adresata locuitorilor - elaborarea si difuzarea filmului "Utilizarea energiilor regenerabile in activitatile domestice - un mediu mai curat pentru generatiile prezente si viitoare"
 • Campanie de constientizare adresata autoritatilor publice - organizarea a 10 workshop-uri (7 in Romania si 3 in Bulgaria), pe tema "Proiecte de investitii in beneficiul comunitatii utilizand energii regenerabile si surse de finantare pentru implementarea lor"
 • Campanie de constientizare adresata IMM-urilor - organizarea a 6 seminarii (4 in Romania si doua in Bulgaria): "Eficienta utilizarii energiei in constructii"; "Tehnologiile inovative ale cogenerarii"; "Energia eoliana - eficienta energiei, costuri mici, mediu protejat"; "Tehnologii solare - eficienta energiei, costuri mici, mediu protejat"; "Energia geotermala si hidroenergia - beneficii pentru afaceri si mediu"; "Metode de utilizare eficienta a energiei produse din combustibili fosili si depozitarea sigura a deseurilor rezultate pentru un mediu curat"
 • Elaborarea a 4 brosuri pentru seminarii: "Eficienta utilizarii energiei in constructii", "Tehnologiile inovative ale cogenerarii", "Energia eoliana, tehnologiile solare, energia geotermala si hidroenergia - beneficii pentru afaceri si mediu", "Metode de utilizare eficienta a energiei produse din combustibili fosili si depozitarea sigura a deseurilor rezultate pentru un mediu curat"
 • Targul si masa rotunda "Produse si servicii in domeniul energiilor regenerabile"
 • Conferinta internationala si evenimentul de brokeraj "Inovatii - Inovatori - Proprietate intelectuala"
 • Crearea unei retele transfrontaliere pentru cooperarea in sectorul energetic, destinata intreprinderilor, institutelor de cercetare, universitatilor, agentilor de distributie a energiei, institutii financiare publice si private si inregistrarea acesteia in reteaua EU-EIFN (Energy Sector Innovation-Financial Network)
 • Elaborarea si mentenanta unei pagini web a retelei cu un buletin de stiri lunar
 • Crearea unui Portal - Oferta si cerere de produse si servicii in domeniul energiilor regenerabile si transferului tehnologic, cu 2 sectiuni - Romania si Bulgaria
 • Conferinte de presa - 4 in Romania: lansare proiect, targ si masa rotunda, lansare portal, incheiere proiect si 2 in Bulgaria: lansare proiect si lansare portal
 • Tiparire si diseminare materiale promotionale - 4000 pliante, 6 bannere, 100 afise
 • 22 anunturi radio (11 in Romania si 11 in Bulgaria) si 20 comunicate de presa

Rezultate asteptate:

 • 1 "Studiu asupra potentialului de dezvoltare a resurselor regenerabile pentru producerea de energie in zona transfrontaliera"elaborat and tradus in Ro, Bg, En
 • 1 "Studiu de oportunitate asupra construirii unei hidrocentrale in zona de granita Dolj - Vidin - Montana - Pleven"elaborat si tradus in Ro, Bg, En
 • 1 film elaborat (in Engleza), subtitrat in Romana si Bulgara and difuzat pe posturile TV locale in Dolj and Vidin, Montana, Pleven: 20.000 beneficiari directi ai filmului
 • 10 workshopuri (7 in Ro si 3 in Bg; 200 participanti (20 participanti/workshop)
 • 6 seminarii (4 in RO, 2 in BG); 120 participanti (20 participanti/seminar)
 • 4 brosuri
 • 1 Targ cu masa rotunda (20 expozanti;2 pers/expozant)
 • 1 Conferinta internationala si eveniment de brokeraj; 50 participanti
 • 1 retea creata si inregistrata EU-EIFN; 1 pagina web si Portal; Buletine de stiri lunare trimise la membrii retelei; minim 1000 beneficiari ai portalului

MATERIALE:

EVENIMENTE:

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png