Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Proiect Nr. 1-3.1-10
"Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea indentitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana"
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Axa prioritara 3: "Dezvoltare economica si sociala" - dezvoltare economica si coeziune sociala prin indentificare comuna si imbunatatirea avantajelor comparative ale regiunii
Domeniu major de interventie 3.1: "Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea imaginii si identitatii regionale"

Parteneri:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (arott)
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (quilibrum) Environment
 • Partener 3: Agency for Regional Development and Business Center - Vidin
 • Partener 4: Regional Development Agency and Business Centre 2000 - Montana
 • Partener 5: "National Centre for Information Service" - Pleven

Obiectiv general: "Dezvoltarea economica durabila a regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana prin promovarea oportunitatilor zonei in vederea atragerii investitorilor straini"

Obiectiv specific: "Identificarea si promovarea oportunitatilor oferite de regiunea Dolj-Olt-Pleven-Vidin prin masuri si mijloace specifice"

Grupul tinta:

 • 2500 IMM-uri din Dolj, Olt, Pleven, Vidin, Montana
 • 700 reprezentanti ai autoritatilor publice si locale
 • Locuitori ai zonei transfrontaliere

Activitati:

 • Studiu - Strategia pentru dezvoltarea durabila a mediului de afaceri in zona Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana. Studiul identifica pasii comuni ce trebuie facuti si oportunitatile immurilor din zona de a-si imbunatati produsele, procesele si valoarea serviciilor si cum sunt acestea percepute de catre investitori.
 • Dezvoltare portal - harta interactiva, administratie, date demografice, patrimoniu local, traducere simultana, retea de utilizatori, buletine informative.
 • Realizare si transmitere film - "Oportunitati de afaceri in regiunea Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana"
 • Organizarea si desfasurarea a 6 workshopuri (3 in RO si 3 in BG)
 • Promovare si conferinte informative despre portal - harta interactiva (2 in Romania si 2 in Bulgaria)
 • Conferinta regionala "Promovarea cooperarii trabsfrontaliere in mediul de afaceri - tendinte si oportunitati"
 • Expozitia cu masa rotunda "Produse si servicii competitive in zona Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana"
 • Organizarea si desfasurarea a 4 misiuni economice (2 in Romania si 2 in Bulgaria)
 • Activitati de vizibilitate - 2 conferinte de presa in Romania; postere, flyere, bannere; tiparire catalog de firme; 10 anunturi TV in Romania; 9 anunturi radio in Bulgaria.

Rezultate asteptate:

 • Studiu : Strategie pentru dezvoltarea durabila a mediului de afaceri in zona Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana
 • Portal de promovare a zonei transfrontaliere
 • Film de promovare a zonei vizate
 • 6 workshopuri - 3 pentru IMM-uri si 3 pentru autoritatile locale (60 reprezentanti de afaceri - 30 ro + 30 bg; 60 autoritati - 30ro+30bg)
 • 4 conferinte de promovare portal (2 in ro: 1 pentru reprezentantii de afaceri + 1 pentru autoritatile locale; 2 in bg - 1 pentru reprezentantii de afaceri + 1 pentru autoritatile locale) : 80 participanti, 40 romani si 40 bulgari
 • O conferinta regionala "promovarea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri - tendinte si oportunitati:" ( 50 participanti - 20 bulgari si 30 romani)
 • Expozitie "produse si servicii competitive in regiunea transfrontaliera Dolj, Olt, Pleven, Vidin, Montana' si masa rotunda
 • 4 misiuni economice pentru promovarea investitiilor (2 in RO si 2 in BG, 80 participanti - 40 ro si 40 bg)

MATERIALE

EVENIMENTE

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png