Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

PROIECT NR. 2-3.1-5
"Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari"

(25.06.2010-24.09.2011)
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Axa prioritara 3: "Dezvoltare economica si sociala - Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei"
Domeniul major de interventie 3.1: "Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale"

PARTENERI:

 • Partener principal: "Euroregiunea Pleven - Olt"
 • Partener 2: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Invoare (ARoTT)

OBIECTIV GENERAL: "Sprijinirea contactelor de cooperare transfrontaliera intre partile implicate in procesul de dezvoltare, pentru a putea utiliza avantajele comparative si schimbul de informatie, studiile de piata si cooperarea pentru stimularea cresterii economice in regiune."

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • "Dezvoltarea unei baze de date regionale comune pentru identificarea, colectarea si publicarea oportunitatilor si contactelor transfrontaliere"
 • "Crearea unor metode si reglementari pentru dezvoltarea unui cadru pentru activitati sociale si economice comune."
 • "Promovarea comuna a produselor si serviciilor regionale"

ACTIVITATI:

 • Activitatea 1: Implementarea unui grup de activitati legate de alcatuirea echipei de implementare si management al proiectului:
  • Organizarea a doua competitii pentru crearea echipei comune de implementare a proiectului
  • Crearea Comitetului de Conducere a proiectului (JSPC)
  • Stabilirea detaliata a programului de implementare
  • Organizarea a 15 intalniri lunare ale echipei proiectului
  • Organizarea a 5 intalniri ale Comitetului de Conducere (la fiecare 3 luni)
 • Activitatea 2: Implementarea unui grup de activitati legate de elaborarea unei baze de date comune
  • Desfasurarea a 4 proceduri de achizitie publica in conformitate cu cerintele Programului si legislatia nationala relevanta pentru subcontractarea activitatilor respective.
  • Elaborarea unui studiu pentru identificarea a noi nise de piata
  • Elaborarea unui studiu al oportunitatilor pentru realizarea de produse, procese si servicii transfrontaliere in regiune.
  • Crearea unui portal electronic interactiv cu doua produse software pentru transfer de informatie.
  • Crearea unei baze de date ce cuprinde profilele economice si detaliile de contact ale IMM-urilor si ONG-urilor din regiunea vizata.
 • Activitatea 3: Implementarea unui grup de activitati legate de elaborarea strategiei de management si a documentelor operationale pentru centrele de informare si stabilirea serviciilor oferite de acestea.
  • Desfasurarea unei proceduri de achizitie publica pentru elaborarea strategiei de management si documentelor operationale pentru centrele de informare si stabilirea serviciilor oferite de acestea.
  • Elaborarea unei Strategii pentru dezvoltarea centrelor de informare
  • Elaborarea strategiei de marketing pentru operarea centrelor si determinarea serviciilor oferite de acestea
 • Activitatea 4: Implementarea unui grup de activitati legate de popularizarea IMM-urilor si ONG-urilor din regiunea transfrontaliera vizata.
  • Desfasurarea a doua proceduri de achizitie pentru selectarea subcontractorilor activitatilor respective.
  • Elaborarea unui film documentar de 30 de minute pentru popularizarea practicilor de succes din Olt, Dolj si Pleven
  • Organizarea a 3 Targuri in Craiova, Slatina si Pleven
 • Activitatea 5: Implementarea unui grup de activitati pentru vizibilitatea proiectului
  • Desfasurarea unei proceduri de achizitie publica pentru elaborarea materialelor promotionale
  • Organizarea a 3 conferinte de presa pentru lansarea proiectului si 3 conferinte de presa pentru incheierea acestuia.
  • Elaborarea materialelor promotionale pentru popularizarea proiectului
  • Organizarea unor evenimente media.

Acest set de activitati se bazeaza pe elaborarea si diseminarea de materiale si evenimente de promovare a proiectului si activitatilor desfasurate. In urma procedurii de achizitie publica va fi selectat un subcontractor pentru: 900 afise format A3 pentru expozitii (300/expozitie); 100 afise format A3 pentru prezentarea strategiilor; o brosura format A5 de 12 pagini pentru prezentarea centrelor de informare (3000 copii); 6 bannere 400x80 cm din polivinil; 3 panouri informative conform Manualului de Identitate Vizuala; plicuri promotionale (3000 buc); stilouri promotionale (3000 buc); 3 participari la emisiuni radio pe 3 posturi radio locale; 3 participari la emisiuni TV pe 3 posturi TV locale; 3 transmisiuni ale filmului documentar si prezentari ale rezultatelor proiectului pe posturile TV locale

 • Activitatea 6 Achizitionarea de echipament de birou pentru echipa de imlpementare
 • Activitatea 7 Elaborarea si transmiterea raportului final - aceasta activitate va fi implementata de catre echipa proiectului la o luna dupa finalizarea proiectului.
 • Activitatea 8 Emiterea de rapoarte lunare catre Biroul de Secretariatul Tehnic Comun (STC) Calarasi - aceasta activitate va fi desfasurata in fiecare luna pe perioada implementarii proiectului si o luna dupa finalizarea acestuia, inainte de emiterea raportului final.

REZULTATE ASTEPTATE

 • O baza de date construita cu ajutorul studiilor de piata si informatiilor statistice. Informatia oferita de catre centrele de informare ca rezultat principal al proiectului, va fi utilizata nu numai de catre IMM-uri ci si de organizatiile publice, ONG-uri, institutii locale si de stat si populatia din regiunea transfrontaliera. In acest fel se vor crea noi oportunitati pentru atragerea investitiilor si crearea de noi parteneriate, datorita contactelor si cooperarii transfrontaliere, oferind posibilitatea de a se implica in procesul de dezvoltare economica tuturor partilor interesate.
 • Strategia pentru operarea centrelor de informare. Proiectul contribuie la cresterea mobilitatii fortei de munca din regiune, asigurand comparabilitatea locurilor de munca disponibile, a profilelor si specializarilor si oferind informatii clare despre recunoasterea diplomelor si cursurilor de formare profesionala straine. Informatiile oferite vor fi utilizate de mai multe grupuri-tinta - proaspeti absolventi, ucenici, angajatori, autoritatile care activeaza in domeniul pietei muncii - in acest fel proiectul contribuind la compatibilizarea cererii pentru locuri de munca cu oferta de locuri de munca existenta scazand astfel rata somajului.
 • Popularizarea IMM-urilor si ONG-urilor din zona transfrontaliera vizata. Obtinerea acestui rezultat nu numai ca reprezinta o modalitate moderna de a atrage investitori straini in regiune si de a creste indicatorii economici, ci confera si incredere IMM-urilor si ONG-urilor si sprijina integrarea lor la nivel european. Necesitatea de a obtine acest rezultat este strans legata de sustenabilitatea si oportunitatea de multiplicare a efectelor proiectului.

Grupul tinta

 • Beneficiari directi: 8 persoane implicate direct in implementarea proeictului; cel putin 60 de reprezentanti de companii si ONG-uri participanti la intalnirile pentru organizarea managementului centrelor de informare si elaborarea strategiei de operare a acestora; cel putin 60 de reprezentanti de companii si ONG-uri participanti la stabilirea seturilor de activitati legate de centrele de informare; cel putin 20 de persoane implicate in elaborarea analizelor economice; cel putin 60 de companii participante la elaborarea strategiei de marketing; cel putin 30 de persoane implicate in elaborarea materialelor promotionale; cel putin 60 de companii participante la expozitii; cel putin 10 reprezentanti media participanti la conferintele de presa.
 • Beneficiari indirecti: autoritati regionale si locale, institutii regionale si locale, organizatii, departamente de cercetare-dezvoltare, IMM-uri si ONG-uri, populatia din regiune.

Cresterea si dezvoltarea economica presupun existenta unor antreprenoriate competitive, capabile sa utilizeze avantajele si oportunitatile economiei de piata. Prin intermediul acestui proiect "Euroregiunea Pleven-Olt", in parteneriat cu ARoTT, va asista IMM-urile in procesul de imbunatatire a mediului de afaceri, stimuland dezvoltarea economiei regionale si punand la dispozitie noi servicii de informare de mare importanta pentru crearea de parteneriate intre domeniul public si cel privat.

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png