Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

PROIECT Nr. 1-3.1-6
"Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice commune regiunilor Pleven si Dolj"
(21.04.2010-20.10.2011)
MIS-ETC: 27

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Axa prioritara 3:
"Dezvoltare economica si sociala" - dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si imbunatatirea avantajelor comparative comune
Domeniul major de interventie 3.1:
"Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale"

PARTENERI:

  • PARTENR PRINCIPAL: Perpetuum Mobile Foundation - Pleven, Bulgaria
  • PARTENER 2: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (arott) - Craiova, Romania

DESPRE PROIECT:

CONTEXTUL PROIECTULUI: Comunitatile in judetul Dolj si districtul Pleven prezinta cateva similaritati in ceea ce priveste procesul de dezvoltare in perioada de tranzitie. Privatizarea companiilor comerciale, ca un profund proces de restructurare, a stat la baza coordonarii procesului de tranzitie catre mecanismele pietei. La acestui proces au aparut doua "nise" de competitivitate cu tendinte de crestere in ambele regiuni - industria de confectii si industria alimentara, celelalte sectoare economice dezvoltate in prezent fiind agricultura si industria. Din pacate, toate aceste sectoare economice nu au putut ocupa forta de munca existenta, din acest motiv rata somajului in cele doua regiuni ramanand mai mare decat media, atat in Romania cat si in Bulgaria. Aceste procese conduc la cateva tendinte negative de ambele parti ale frontierei - un proces de dezvoltare economica si sociala lent, izolat de celelalte regiuni, lipsa unei traditii de cooperare la nivel transfrontalier, lipsa unei viziuni strategice pentru dezvoltarea sectorului turistic etc.

OBIECTIVE: Proiectul urmareste atatpromovarea dezvoltarii de noi produse turistice transfrontaliere si diversificarea serviciilor turistice transfrontaliere existente in Districtul Pleven si judetul Dolj cat si stimularea dezvoltarii echilibrate a zonelor economice periferice din Bulgaria si Romania si popularizarea turismului ca sector economic profitabil. In acest sens vor fi abordate 3 directii specifice:"studiul resurselor naturale, istorice si umane existente in judetul Dolj si districtul Pleven si evaluarea potentialului acestora pentru crearea de noi produse turistice", " implementarea unui proces comun de dezvoltare la nivel transfrontalier a infrastructurii turistice ca premisa pentru o crestere economica durabila" si "cresterea capacitatii autoritatilor municipal de a initia proiecte pentru dezvoltarea turismului transfrontalier"

ACTIVITATI: Activitatile proiectului sunt orientate catre imbunatatirea si promovarea imaginii turistice a zonei transfrontaliere si identificarea nevoilor si constrangerilor in acest sens. Astfel se va realiza un studiu in vederea cartografierii complete a zonei, se va elabora o propunere pentru crearea comuna a unui produs turstic integrat si un plan pentru imbunatatirea infrastructurii turistice a zonei, vor fi diseminate materiale promotionale (postere, pliante, bannere) si vor fi organizate evenimente pentru promovarea activitatilor proiectului si amplificarea efectelor sale pozitive asupra turismului in zona transfrontaliera Dolj-Pleven.

GRUPUL TINTA: In activitatile proiectului vor fi implicati reprezentantii autoritatilor municipale in districtul Pleven si judetul Dolj, IMM-urilor din domeniul turismului, operatori de turism si agentii de turism, reprezentanti ai agentiilor locale de dezvoltare, asociatiilor si altor entitati si reprezentanti ai mass-mediei locale si nationale .

REZULTATE ASTEPTATE

  • Proiectul vizeaza eficientizarea exploatarii potentialului turistic al zonei transfrontaliere Dolj-Pleven prin popularizarea siturilor turistice, modernizarea infrastructurii turistice si realizarea unui produs turistic integrat si cresterea capacitatii de actiune a autoritatilor regionale, IMM-urilor si altor parti interesate in dezvoltarea turismului. In acest sens se va realiza o cartografiere completa a zonei vizate, se va alcatui o baza de date ce va cuprinde siturile turistice, se va tipari un studiu detaliat al resurselor turistice existente si o brosura, se va elabora si inainta o propunere pentru dezvoltarea unui produs turistic integrat si imbunatatirea infrastructurii turistice, se vor organiza workshop-uri si seminarii, conferinte si alte evenimente menite sa evidentieze potentialul turistic al zonei vizate. In acest fel proiectul va contribui la intarirea cooperarii transfrontaliere si promovarea imaginii si identitatii regionale si la cresterea nivelului de dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si imbunatatirea avantajelor comparative comune ale turismului transfrontalier.
  • MATERIALE
  • EVENIMENTE

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png