Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic de analiza si evaluare a
competitivitatii regiunilor de dezvoltare

Acronim: ANEVCORED
Program de finantare: Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare
Nr. Referinta: 92-078/2008
Perioada de desfasurare: Octombrie 2008 - Septembrie 2011

PARTENERI:

 • Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje - IRECSON (Bucuresti)
 • Institutul de Economie Nationala - IEN (Bucuresti)
 • Academia de Studii Economice Bucuresti - ASE (Bucuresti)
 • Asociatia Romana de Transfer Tehnologic si Inovare - AROTT (Craiova)
 • Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica - INCDO-INOE2000 (Cluj-Napoca)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si incercari de Materiale - ISIM (Timisoara)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - INCDDD (Tulcea)
 • Institutul National de Cecetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - ICPE (Bucuresti)
 • Institutul de Proiectari pentru Automatizari - S.C. IPA S.A. (Bucuresti)
 • ECONOMIX NEWS (Bucuresti)

OBIECTIV GENERAL: Realizarea unui model de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare si a unui sistem software asociat acestui model.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Cresterea nivelului tehnic si calitativ in determinarile cantitative si calitative ale parametrilor asociati competitivitatii;
 • Aplicarea respectarea standardelor internationale de contabilitate la relationarea componentelor competitivitatii cu cele economice;
 • Cresterea gradului de acuratete si precizie, la costuri mici, a determinarilor specifice analizelor de diagnosticare a competitivitatii unei regiuni de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
 • Valorificarea avantajelor competitive ale regiunilor prin stabilirea unui set de politici si mecanisme de implementare a strategiilor de dezvoltare fundamentate prin modelul propus spre dezvoltare; /
 • Analiza socio-economica comparativa a regiunilor de dezvoltare;
 • Imbunatatirea aptitudinilor de management ale Autoritatilor Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor si Agentiilor de Dezvoltare Regionala (ADR), modelul avand asociat un sistem de solutii pentru imbunatatirea activitatilor si fundamentarea deciziilor in vederea cresterii competitivitatii la nivel local si regional;
 • Cresterea gradului de informare a mediului de afaceri cu privire la competitivitatea judetelor si a regiunilor de dezvoltare;
 • Cresterea gradului de cunoastere a reprezentantilor ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, Camerelor de Comert si Industrie judetene (CCIJ) privind "Competitivitatea la nivel regional si modalitati de imbunatatirea acesteia";
 • Dezvoltarea cadrului pentru analiza, evaluarea, cresterea si consolidarea competitivitatii la nivelul regiunilor;
 • Stabilirea cadrului relational pentru integrarea factorilor si dinamica economiei bazata pe cunoastere in determinarea viabilitatii mediului economic pe baza modelului de analiza si evaluare a competitivtatii regionale;
 • Asigurarea unui mecanism pentru cresterea competitivitatii judetelor si a regiunilor de dezvoltare prin exploatarea eficienta a resurselor financiare centrale alocate de la bugetul de stat APL-urilor, precum si a resurselor judetene in functie de nevoile de competitivitate la nivel local.

GRUPUL TINTA:

 • Institutii ale Administratiei Publice Locale si Centrale
 • Agentii de Dezvoltare Regionala
 • Camere de Comert si Industrie
 • Institute de cercetare
 • Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)
 • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic aflata sub coordonarea ANCS
 • Mediul de afaceri romanesc
 • Studenti, masteranzi si doctoranzi cu specializarea in domeniu

ACTIVITATI:

 • Stabilirea cadrului conceptual pentru analiza si evaluarea competitivitatii
 • Elaborarea modelului de analiza si evaluare a competitivitatii
 • Realizarea sistemului integrat pentru determinarea competitivitatii la nivelul regiunilor de dezvoltare
 • Validarea modelului de analiza si evaluare a competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare

REZULTATE ASTEPTATE:

 • Model conceptual pentru analiza si evaluarea competitivitatii judetelor si a regiunilor de dezvoltare;
 • Metodologii (determinarea componentelor competitivitatii, identificarea si stabilirea criteriilor de evaluare asociate componentelor competitivitatii, identificarea si stabilirea indicatorilor asociati criteriilor de evaluare, relationarea influentei indicatorilor asupra criteriilor si a criteriilor de evaluare asupra componentelor competitivitatii);
 • Program software asociat modelului;
 • Portal pentru asistenta on-line in domeniul cresterii competitivitatii judetelor si regiunilor de dezvoltare pentru Administratiile Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor, pentru Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) si pentru alte institutii publice cu rol de coordonare la nivel judetean;
 • Publicatie cu titlul "Anuarul Competitivitatii Regionale";
 • Suport de curs "Competitivitatea la nivel regional si modalitati de crestere a acesteia" pentru reprezentanti ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, ai Camerelor de Comert si Industrie judetene, etc.
 • Ghid de buna practica pentru ADR-uri, APL-uri de la nivel judetean, Camere de Comert si Industrie in vederea cresterii competitivitatii locale si regionale;
 • Studii, lucrari, articole, comunicari.
 • MATERIALE
 • EVENIMENTE

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png