Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

MODEL SI PROGRAM INFORMATIC PENTRU DETERMINAREA GRADULUI
DE INOVARE LA NIVELUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE

Acronim: INNOREG
Program de finantare: Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare
Nr. Referinta: 92-079/2008
Perioada de desfasurare: Octombrie 2008 - Septembrie 2011

PARTENERI:

 • Coordonator:Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje - IRECSON (Bucuresti)
 • Institutul de Economie Nationala - IEN (Bucuresti)
 • Academia de Studii Economice Bucuresti - ASE (Bucuresti)
 • Universitatea Politehnica Bucuresti (Incubatortul Tehnologic si de Afaceri, CPRU-ITA)
 • Asociatia Romana de Transfer Tehnologic si Inovare - AROTT (Craiova)
 • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronics si Tehnica Masurii (Centrul Releu de Transfer Tehnologic si Consultanta) (Bucuresti)
 • Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice (Incubatortul Tehnologic si de Afaceri) (RM. Valcea)
 • Institutul de Proiectari pentru Automatizari - S.C. IPA S.A. (Bucuresti)
 • S.C. CORNERSOFT TECH (CST) S.R.L. (Bucuresti)

OBIECTIV GENERAL: Realizarea, pe de o parte a unui model de determinare a gradului inovare la nivelul judeselor si regiunilor de dezvoltare si, pe de alta parte, a unui sistem software asociat acestui model prin care sa se poata analiza modul in care mediul economic si de afaceri de la nivelul judetelor si regiunilor de dezvoltare sustine si incurajeaza inovarea in cadrul firmelor.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Cresterea nivelului tehnic si calitativ in determinarile cantitative si calitative ale parametrilor asociati inov[rii la nivel regional;
 • Cresterea gradului de acuratete si precizie, la costuri mici, a determinarilor specifice analizelor de diagnosticare a proceselor de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare, prin realizarea unui program software;
 • Fundamentarea strategiilor si politicilor in domeniul inovarii la nivelul administratiei judetelor si la nivelul agentiilor de dezvoltare regionala prin accesul la cifre, date si informatii despre inovarea la nivel judetean si regional, culese, prelucrate si analizate;
 • Dezvoltarea aptitudinilor specifice managementului inovarii la nivelul Autoritatilor Publice Locale (APL) si Agentiilor de dezvoltare Regionale (ADR), modelul avind asociat si un sistem de solutii pentru imbunatatirea activitatilor si fundamentarea deciziilor;
 • Cresterea gradului de informare la a ANCS cu privire la procesul de inovare la nivel regional in vederea corelarii politicilor de CDI cu nevoile de inovare si transfer tehnologic de la nivel regional;
 • Cresterea gradului de cunoastere a reprezentantilor ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, Camerelor de Comert si Industrie judetene (CCIJ) privind "Inovarea la nivel regional si modalitasi de imbunatatire a acesteia"
 • Stabilirea cadrului relational pentru inegrarea factorilor si dinamica economiei bazata pe cunoastere in determinarea viabilitatii mediului economic pe baza modelului de determinare a gradului de inovare la nivel regional;
 • Definirea unui mecanism la nivel judetean/regional pentru dezvoltarea IMM-urilor inovative prin exploatarea eficienta a drepturilor de proprietate intelectuala si a resurselor judetene in functie de nevoile de informare si transfer tehnologic la nivel local.

GRUP TINTA:

 • Institutii ale Administratiei Publice Locale si Centrale
 • Agentii de Dezvoltare Regionala
 • Camere de Comert si Industrie
 • Institute de cercetare
 • Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)
 • Infrastructura de inovare si transfer tehnologic aflata sub coordonarea ANCS
 • Mediul de afaceri romanesc
 • Studenti, masteranzi si doctoranzi cu specializarea in domeniu

ACTIVITATI:

 • Stabilirea cadrului conceptual pentru determinarea gradului de inovare
 • Elaborarea modelului de determinare a gradului de inovare
 • Realizarea sistemului integrat pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare
 • Validarea modelului de analiza si evaluare a inovarii la nivelul regiunilor de dezvoltare

REZULTATE ESTIMATE:

 • Model conceptual pentru analiza si evaluarea inovarii la nivelul regiunilor de dezvoltare;
 • Metodologii (determinarea componentelor inovarii, identificarea si stabilirea criteriilor de evaluare asociate componentelorinovarii, identificarea si stabilirea indicatorilor asociati criteriilor de evaluare, relationarea influentei indicatorilor asupra criteriilor si a criteriilor de evaluare asupra componentelor inovarii);
 • Program software asociat modelului;
 • Portal pentru asistenta on-line in domeniul cresterii inovarii judetelor si regiunilor de dezvoltare pentru Administratiile Publice Locale (APL) de la nivelul judetelor, pentru Agentiile de Dezvoltare Regionala (ADR) si pentru alte institutii publice cu rol de coordonare la nivel judetean;
 • Publicatie cu titlul "INNO Barometru Regional";
 • Suport de curs "Inovarea la nivel regional si modalitati de crestere a acesteia" pentru reprezentanti ai ADR-urilor, APL-urilor de la nivel judetean, ai Camerelor de Comert si Industrie judetene, etc.
 • Ghid de buna practica pentru ADR-uri, APL-uri de la nivel judetean, Camere de Comert si Industrie in vederea cresterii competitivitatii locale si regionale;
 • Studii, lucrari, articole, comunicari.

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png