Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Anunt

In cadrul proiectului s-a realizat Manualul pentru Identificarea proiectelor transfrontaliere privind inițiativele privind turismul montan durabil care abordeaza toate aspectele ciclului unui proiect (planificarea ciclului de proiect, implementarea, managementul și monitorizarea dezvoltării turismului montan durabil) din punct de vedere teoretic și practic.

Va invitam la sediul ARoTT - Sucursala Mehedinti, Str. Crisan, nr. 25, biroul 27-28 pentru a primi mai multe informatii si a avea acces la acest manual.

Echipa ARoTT - Sucursala Mehedinti

 

Eng Version

The project has produced a Manual for the Identification of Cross-Border Projects on Sustainable Mountain Tourism Initiatives that addresses all aspects of a project cycle (project cycle planning, implementation, management and monitoring of sustainable mountain tourism development) from a theoretical and practical point of view.

We invite you to the ARoTT headquarters - Mehedinti Branch, Crisan, no. 25, Office 27-28 to get more information and get access to this manual.

ARoTT team - Mehedinti branch

Anunt

In cadrul proiectului RORS-30 s-a realizat Studiul privind dezvoltarea turismului montan durabil în zona carpatica transfrontalieră Romania - Serbia". Scopul acestuia este de a sprijini dezvoltarea unui nou produs turistic prin elaborarea unui document strategic care să ofere o idee clară și îndrumare cu privire la măsurile ulterioare care trebuie luate pentru a dezvolta noi produse turistice de turism montan durabil în zona transfrontalieră carpatica Romania - Serbia.

Va invitam la sediul ARoTT - Sucursala Mehedinti, Str. Crisan, Nr. 25, Biroul 27-28 pentru a primi mai multe informatii si a primi studiul. De asemenea, acest document poate fi gasit si pe site-ul proiectului www.carpathianconnects.com, sectiunea Download. (hyperlink http://carpathiansconnects.com/index.php/downloads).

Echipa ARoTT - Sucursala Mehedinti


Eng Version

Within the framework of the RORS-30 project, the Study on the Development of Sustainable Mountain Tourism in the Romania-Serbia Cross-Border Carpathian Area was carried out. "Its purpose is to support the development of a new tourism product by developing a strategic document providing a clear idea and guidance on further steps to be taken to develop new sustainable mountain tourism products in the Carpathian cross-border area Romania - Serbia.

We invite you to the ARoTT headquarters - Mehedinti Branch, Crisan, Nr. 25, Office 27-28 to receive more information and receive the study. This document can also be found on the project site www.carpathianconnects.com, the Download section. (hyperlink http://carpathiansconnects.com/index.php/downloads).

ARoTT team - Mehedinti branch

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png