Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Finantat din:

Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 ? 2013

Axa prioritara 3 ?Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor?

Domeniul major de interventie 3.2 ?Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii?

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea competentelor profesionale si manageriale ale resurselor umane din cadrul retelei entitatilor de Inovare si Transfer Tehnologic (ITT) din Romania, in scopul eficientizarii managementului proceselor de transfer tehnologic (TT) intre mediul de cercetare dezvoltare (CD) si mediul economic.

 • dezvoltarea competentelor profesionale ale unui numar de minim 300 de manageri si angajati ai retelei entitatilor ITT din RO, in vederea identificarii de solutii eficiente la provocarile procesului de transfer tehnologic;
 • informarea unui numar de minim 300 de manageri si angajati ai organizatiilor de ITT din RO cu privire la oportunitatile de dezvoltare de proiecte, in parteneriat, intre membrii retelei in vederea consolidarii si dezvoltarii acesteia;
 • dezvoltarea unei strategii de actiune in domeniul FPC pentru resursele umane din cadrul entitatilor de TT din RO, in colaborare cu autoritatile guvernamentale cu atributii in domeniul ITT;
 • cresterea competitivitatii entitatilor de ITT din RO in vederea incurajarii dezvoltarii unei piete a rezultatelor cercetarii si a produselor inovative in toate sectoarele economiei nationale.

Activitatile eligibile ale proiectului

 1. Documentare si analiza sistemelor de management al procesului de transfer tehnologic (TT) din tari UE cu traditie (schimb de experienta transnational: bune practici UE)
 2. Cercetare cu tema: Analiza nevoi-resurse pt. formarea profesionala a resurselor umane din reteaua nationala de ITT (promovare schimb experienta transnational: evaluarea situatiei RO)
 3. Adaptare programa de FPC pentru a raspunde nevoilor punctuale de formare identificate, elaborare si autorizare program FPC
 • dezvoltare noi cursuri de pregatire: Manager de Inovare, Manager al Sistemelor de Calitate, Broker de Tehnologii in conformitate cu specificatiile procesului de ITT (inclusiv autorizare cursuri la CNFPA);
 • adaptare cursuri existente(Manager de Proiect,Competente Generale de Management, Asistent Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine, Director de Marketing, Manager Resurse Umane) in conformitate cu concluziile activit. de cercetare si documentare;
 • pregatire activitati de FPC.

Selectare beneficiari directi. Implementare activitati de FPC in 5 regiuni (37sesiuni training): Manager de Proiect; Competente Generale de Management, Asistent Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine Engleza / Germana / Franceza, Manager de Inovare, Broker de Tehnologii, Director de Marketing, Manager Resurse Umane, Manager al Sistemelor de Calitate.

Dezvoltare retea de formatori si instrumente suport pt. continuare activitati de FPC pt membrii retelei nationale de ITT (actuali si viitori) (dezvoltare si furnizare programe de FPC pentru domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice)

 • identificare a16 potentiali traineri in vederea formarii lor ca traineri interni ai retelei de ITT (pt activitati de e-learning);
 • desfasurare curs de formare de formatori pt. dezvoltarea aptitudini de predare in sistem e-learning a celor 16 viitori traineri;
 • realizarea portal web (infrastructura e-learning) suport pentru FPC a resurselor umane din reteaua nationala de ITT: Center for Continuous Vocational Training for ITT (e-CVTITT);
 • amenajare studio multimedia de productie continut electronic pentru FPC;
 • productie continut multimedia adaptat specificului programului FPC in domeniul ITT (e-learning);
 • transformare pachet de FPC din sistem clasic in format e-learning & incarcarea acestuia in platforma de e-learning (inclusiv 2 workshopuri).

Dezvoltare strategie de actiune in domeniul FPC pt. resursele umane din entitatile retelei nationale de ITT (in colaborare cu autoritatea guvernamentala cu atributii de reglementare&coordonare a domeniului ITT din RO & cu organismul consultativ al acesteia) (activit.-suport privind procesele de inovare si adaptare la schimbarile economice si productive; activit. inovatoare, interregionale in vederea promovarii adaptabilitatii lucratorilor&a intreprinderilor)

 • organizare grup de lucru (10 experti);
 • desfasurare 5 sesiuni de lucru;
 • elab. strategie de actiune pt FPC in domeniul ITT.

Rezultate preconizate:

 • 1 raport de documentare si analiza a managementului transferului tehnologic in UE;
 • 1 analiza a nevoii de formare profesionala continua a resurselor umane din cadrul entitatilor retelei nationale de ITT (nivel national);
 • 1 program de formare in domeniul managementului procesului de transfer tehnologic (continand 9 specializari);
 • 3 noi cursuri de formare profesionala continua dezvoltate si autorizate CNFPA (Manager de Inovare, Broker de Tehnologii, Manager al sistemelor de calitate);
 • minim 6 cursuri (existente) de formare profesionala continua adaptate nevoilor identificate la nivelul publicului tinta (Manager de Proiect, Competente Generale de Management, Asist. Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine I/II/III, Director de Marketing, Manager ResurseUmane) ;
 • minimum 300 de manageri/angajati din entitatile retelei nationale de ITT, formate si certificate CNFPA in domeniul managementului procesului de transfer tehnologic;
 • minimum 300 de angajati/manageri din entitatile retelei nationale de ITT, informate in domeniul oportunitatilor existente in ceea ce priveste activitatea de transfer tehnologic in vederea utilizarii competentelor dobandite prin dezvoltarea de proiecte comune intre membrii retelei;
 • minimum 300 de angajati/manageri din cadrul organizatiilor membre ale retelei nationale de ITT instruiti in vederea identificarii de solutii optime la problemele manageriale cu care se confrunta ;
 • minimum 555 locuri disponibile la cursurile organizate, OS2;
 • minimum 555+16 suporturi de curs (plus materiale suport) tiparite si distribuite participantilor;
 • minimum 555+16 de formulare de evaluare distribuite participantilor;
 • 1 curs de formarea formatorilor (folosind tehnici de e-learning) organizat&desfasurat;
 • minim 16 manageri(angajati) specializati in domeniul FPC utilizand tehnici de e-learning;
 • 1 portal web suport pt formarea profesionala continua a personalului din reteaua nationala de ITT: Centru electronic pt Formare Profesionala Continua in domeniul Inovarii si Transferului Tehnologic (e-Center for Continous Vocational Training for Innovation and Technology Transfer (e-CVTITT)) (cu resurse si instrumente care asigura desfasurarea cursurilor in sistem e-learning precum si resurse informationale in vederea dezvoltarii unei retele de parteneriat (baza de date cu parteneri, zone de interes, cereri de parteneriat, oportunitati de finantare, proiecte de succes etc.);
 • 1 studio multimedia pentru prelucrarea continutului de tip e-learning si pentru videoconferinte pe Internet amenajat si dotat;
 • 1 program de formare in domeniul managementului ITT adaptat specificului e-learning (curriculum, continuturi etc) dezvoltat si incarcat pe platforma electronica pusa la dispozitia proiectului(gratuit) de catre solicitant;
 • 1 strategie de actiune in domeniul formarii profesionale in domeniul managementului transferului tehnologic;
 • 1 campanie de informare si promovare dezvoltata&realizata;
 • minim 1000 de seturi de materiale de informare/promovare produse si distribuite;
 • minim 1000 de seturi de materiale promotionale produse&distribuite;
 • 2 evenimente de relatii publice realizate (conferinte de presa ? lansare proiect si diseminarea rezultatelor);
 • 1spot audio si 1 spot video produse si difuzate;
 • minim 11 materiale filmate pe parcursul implementarii proiectului (1 material / specializare, alte materiale filmate cu ocazia conferintelor de lansare si de inchidere a proiectului);
 • minim 2 comunicate de presa elaborate si transmise catre mass-media;
 • minimum 10 anunturi/materiale de info./promovare in publicatii si web-site-uri de profil;
 • 2 participari la evenimente internationale din domeniul ITT.

Sustenabilitatea proiectului La inchiderea proiectului structura dezvoltata prin intermediul finantarii nerambursabile va fi ajuns la maturitatea institutionala deplina avand posibilitatea de a se auto-sustine si organiza alte editii ale programului de formare in domeniul managementului procesului de transfer tehnologic. Urmatoarele editii ale programului de formare profesionala oferite de solicitant vor fi finantate din taxele de participare ale celor care vor dori sa-si dezvolte competente in domeniul managementului ITT si vor fi livrate fie on-line, fie folosind metoda clasica cu prezenta in clasa.

Un alt argument in favoarea sustenabilitatii proiectului este dezvoltarea portalului web suport pentru FPC a personalului din domeniul ITT si pentru promovarea parteneriatelor in cadrul sistemului de transfer tehnologic: e-Center for Continous Vocational Training for Innovation and Technology Transfer

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png