Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Elaborarea si implementarea de metodologii de evaluare, monitorizare si raportare a activitatilor de inovare si transfer tehnologic precum si a rezultatelor acestora si realizarea de analize si rapoarte de evaluare.

Realizarea unui sistem imbunatatit de coordonare, planificare si implementare a politicilor publice de inovare si transfer tehnologic, instruirea resurselor umane pentru eficientizarea sistemului si promovarea acestuia la nivel national.

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Pentru Romania, necesitatea de a impulsiona cresterea competitivitatii economice, in special in perioada 2007-2013, care reprezinta prima etapa a procesului post-aderare, impune cerinta esentiala de a reduce si depasi decalajele tehnologice care o separa de restul statelor member UE, in special in contextul ritmului intensificat de implementare a Strategiei Lisabona revizuite.

In baza analizei facute, prin consultarea cu partenerii din sistemul national de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) si sondajul efectuat in randul comunitatii de afaceri, din practica existenta la nivelul retelei nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic rezulta ca acest domeniu, reprezentat de ANCS, se confrunta cu urmatoarele probleme:

 • dificultati de evaluare a impactului politicilor publice existente precum lipsa unor mecanisme obiective, subfinantarea, lipsa unei imagini pozitive a cercetarii in randul publicului si a mediului de afaceri
 • lipsa de informari corespunzatoare legate de impactul politicii ITT la nivel national si regional datorate lipsei unui mecanism de colectare a informatiilor si de consultare a factorilor interesati (CDI si mediul de afaceri)
 • nevoia de sprijin adecvat in ceea ce priveste imbunatatirea capacitatii ANCS de a elabora politici de inovare si transfer tehnologic si de a coordona si monitoriza implementarea acestora la nivelul sistemului national de cercetare dezvoltare inovare
 • insuficienta orientare catre cerintele sectorului productiv a domeniului cercetare-dezvoltare, aspect sesizat in nenumarate randuri de reprezentantii sectorului IMM
 • slaba evidentiere a performantelor si a efectelor in economie produse de absorbtia/aplicarea rezultatelor cercetarii: noi tehnologii, produse, servicii inovative
 • slaba capacitate de evaluare a blocajelor care impiedica dezvoltarea socio-economica prin valorificarea rezultatelor cercetarii si a transferului tehnologic
 • nu exista standarde de raportare a rezultatelor cercetarii astfel incat evaluarea absorbtiei acestora in economie devine extrem de dificila
 • cunostinte limitate de management inovativ care sa sprijine luarea deciziei si sa evalueze progresul inregistrat in domeniul inovarii si transferului tehnologic.

Trebuie avuta in vedere dezvoltarea competentelor resurselor umane din intreprinderi in vederea introducerii de tehnologii moderne. Acest fapt va conduce (in cele din urma) la imbunatatirea procesului de transfer tehnologic din Romania (numarul rezultatelor obtinute in cercetare, in special prin fonduri guvernamentale, care vor fi transferate in economie va creste; parteneriate noi vor fi incurajate intre mediul de cercetare si cel economic; cercetarea va fi abordata din perspectiva antreprenoriala, obtinandu-se in final o relatie mai stransa intre mediul economic si cercetare).

GRUP TINTA

Proiectul se adreseaza in mod direct administratiei publice centrale, respectiv personalului din ANCS implicat in raportarea performantelor, monitorizarea si evaluarea politicilor de ITT, dar si administratiei publice locale (Consilii Judetene (47 inclusiv sectoarele Capitalei), Prefecturi (42), Primarii ale oraselor resedinte de judet (42), precum si Agentiilor de Dezvoltare Regionala (8). In mod indirect proiectul se va adresa personalului entitatilor de inovare si transfer tehnologic care fac parte din Reteaua Nationala de Inovare si Transfer Tehnologic ReNITT - 19 Centre de Informare Tehnologica, 13 Centre de Transfer Tehnologic, 16 Incubatoare Tehnologica si de Afaceri, 4 Parcuri ?tiintifice si Tehnologice.

ACTIVITATI

Nr

Activitate

Descrierea activitatii

2.

Analiza situatiei actuale a modului de raportare a performantelor in domeniul TTI si elaborarea de metodologii si instrumente pentru imbunatatirea sistemelor si procedurilor de raportare

Operatiuni desfasurate ce urmeaza a fi subcontractate:

  • Evaluarea situatiei actuale a modului de raportare a performantelor in domeniul inovarii si transferului tehnologic
  • Analiza de impact a politicii ANCS in domeniul transferului tehnologic si inovarii
  • Evaluarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare
  • Ghid privind metodele de evaluare a impactului transferului tehnologic si inovarii in plan economic si social
  • Metodologie de raportare, evaluare si monitorizare a activitatilor de inovare si transfer tehnologic
  • Dezvoltarea si managementul unui system informatic in vederea colectarii, furnizarii, analizei si publicarii de statistici relevante privind performantele in domeniul inovarii si al transferului tehnologic
  • Organizarea de sesiuni de instruire a specialistilor implicati in procesul de colectare si analiza a informatiilor specifice domeniului ITT
  • Consolidarea cadrului institutional de coordonare, planificare si implementare a politicilor publice, care sa contribuie la imbunatatirea calitatii legislatiei si la dezvoltarea generala a capacitatii grupurilor tinta ale proiectului

3.

Crearea unei retele de experti formatori care sa asigure pregatirea in domeniul management-ului inovarii pentru personalul din ADR, APL, in vederea cresterii capacitatii acestuia de promovare a politicilor

Operatiuni desfasurate ce urmeaza a fi subcontractate:

  • Cercetare calitativa si cantitativa cu tema ?Evaluarea nevoii de pregatire profesionala a grupului tinta al proiectului
  • Selectarea participantilor la programul de formare de formatori (viitori membrii ai echipei de traineri) in domeniul ITT
  • Organizarea cursului de formare de formatori in ?Managementul inovarii? si ?Broker de tehnologii? si crearea retelei de experti
  • Dezvoltarea programei de pregatire in ?Managementul inovarii? de catre membrii retelei de experti pentru a raspunde nevoilor de formare identificate prin cercetare
  • Selectarea beneficiarilor directi ai cursului
  • Implementarea activitatilor de formare profesionala (cca 300 persoane din cadrul APL si ADR)
  •  

4.

Elaborarea unui standard national pentru procesul de transfer tehnologic ?Modelul de dezvoltare a afacerii prin inovare?

Operatiuni desfasurate ce urmeaza a fi subcontractate:

  • Cercetare documentara privind existenta unui standard similar la nivelul UE sau international
  • Formarea Comitetului Tehnic pe baza de voluntariat, constituit din reprezentantii tuturor actorilor implicati in domeniul ITT, pentru elaborarea standardului
  • Elaborarea standardului
  • Aprobarea standardului de catre organismele competente

REZULTATE

Prin proiectul propus, ANCS intentioneaza sa inlature, sa reglementeze problemele identificate si sa intareasca capacitatea administrativa a institutiei, astfel incat aceasta sa-si poata indeplini, atat rolul cat si atributiile si sa sustina consolidarea si dezvoltarea inovarii si a transferului tehnologic la nivel national.
Schimbari preconizate:
 • existenta unui mecanism de evaluare continua a performantei si a tehnicilor de raportare, inclusiv indicatori de performanta, monitorizare si evaluare, care sa tina cont de situatia existenta pentru formularea unor solutii reale de imbunatatire a capacitatii de elaborare a politicilor publice
 • o abordare strategica integrata, menita sa dezvolte noi politici de inovare bazate pe o analiza strategica solida si pe statistici relevante
 • realizarea unei platforme de consultare a factorilor importanti in domeniul inovarii si transferului tehnologic, pentru dezvoltarea politicilor publice
 • identificarea bunelor practici in domeniul inovarii si transferului tehnologic
 • personal instruit in cadrul administratiei centrale si a entitatilor de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, capabil sa raporteze rezultatele obtinute in baza obiectivelor stabilite prin Strategia Nationala CDI, precum si sa utilizeze mecanismele necesare pentru realizarea acestor obiective.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png