Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

PROIECT NR. 2(2I)-3.1-14
"Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven"
(22.09.2010-21.03.2012)
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania- Bulgaria 2007-2013

Axa prioritara 3: "Dezvoltare economica si sociala" - dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei
Domeniul major de interventie 3.1: "Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale"

PARTENERI:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (ARoTT) - Craiova, Romania
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (Equilibrium) Environment (ATeE) - Craiova, Romania
 • Partener 3: Fundatia Perpetuum Mobile - Pleven, Bulgaria
 • Partener 4: Parteneriatul Regional pentru Dezvoltare Durabila - Vidin, Bulgaria

OBIECTIV GENERAL: "Sprijinirea dezvoltarii durabile a zonei transfrontaliere Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven prin identificarea si promovarea oportunitatilor turistice ale regiunii"

OBIECTIVE SPECIFICE: Obiectiv specific nr. 1: "Identificarea si promovarea turismului tematic transfrontalier prin activitati si masuri comune, specifice si consistente pe ambele laturi ale frontierei"

Obiectiv specific nr. 2: "Elaborarea si implementarea unui plan de amenajare a teritoriului si proiectarea infrastructurii turistice pentru parcul Kailyka din Pleven, ca exemplu de bune practici pentru dezvoltarea rutelor turistice in zona transfrontaliera."

GRUPUL TINTA:

 • 200 operatori turistici din zona transfrontaliera Dolj, Olt; Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca
 • 1000 IMM-uri din zona transfrontaliera Dolj, Olt; Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca
 • Autoritatile publice din zona transfrontaliera Dolj, Olt; Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca
 • Administratia Districtuala si Municipala Pleven
 • 10 companii private a caror sfera de activitate urmeaza sa includa domeniul turistic
 • 5 ONG-uri activand in domeniul dezvoltarii turismului
 • Beneficiari indirecti: peste 100000 vizitatori ai parcului Kailyka in fiecare an.

ACTIVITATI:

 • Activitatea 1: Studiul "Turismul tematic - oportunitate pentru dezvoltarea si promovarea zonei transfrontaliere Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vrata, Pleven" - Vor fi identificate cel putin 7 rute tematice
 • Activitatea 2: Studiul "Constrangeri in zona Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven in ceea ce priveste promovarea turismului tematic transfrontalier"
 • Activitatea 3: Elaborarea unui Album - "Turismul tematic in zona transfrontaliera Romania- Bulgaria"
 • Activitatea 4: Realizarea unui Portal pentru promovarea regiunii transfrontaliere si a turismului tematic.
 • Activitatea 5: Realizarea unui film de prezentare a cel putin 7 rute tematice
 • Activitatea 6: Infiintarea unei Asociatii Transfrontaliere a IMM-urilor din domeniul turismului - "E-Tourism".
 • Activitatea 7: Organizarea a 7 workshopuri pe temele celor 7 rute identificate in cadrul studiului.
 • Activitatea 8: Organizarea a 2 misiuni economice adresate IMM-urilor din domeniul turismului (1 in Romania and 1 in Bulgaria)
 • Activitatea 9: 2 Tururi demonstrative adresate autoritatilor locale si reprezentantilor Mass-media
 • Activitatea 10: Elaborarea unui plan de amenajare a teritoriului si proiectarea infrastructurii turistice pentru parcul Kailyka din Pleven (atractie principala in cadrul uneia dintre cele 7 rute identificate)
 • Activitatea 11: Organizarea Conferintei Regionale "Turismul tematic transfrontalier - mijloc de promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt. Mehedinti, Vidin, Vracza, Montana, Pleven"
 • Activitatea 12: Expozitie si eveniment de brokeraj: "Servicii integrate de turism in zona transfrontaliera"
 • Activitatea 13: Infiintarea a 3 Centre de informare turistica (Craiova, Vidin, Pleven)
 • Activitatea 14: Campanie de promovare - Campania de promovare va avea loc pe ambele parti ale frontierei. In acest sens, se vor organiza: 2 conferinte de presa - 1 in Romania si 1 in Bulgaria; 4 emisiuni radio - 2 in Romania si 2 in Bulgaria; 4 transmisiuni TV - 2 in Romania si 2 in Bulgaria; 1000 pliante - 500 in Romania si 500 in Bulgaria; 400 afise - 200 in Romania si 200 in Bulgaria; 4 bannere - 2 in Romania si 2 in Bulgaria; 1000 harti cu rutele tematice - 500 in Romania si 500 in Bulgaria

REZULTATE ASTEPTATE:

 • 1 Studiu in care vor fi identificate si analizate cel putin 7 rute tematice
 • 1 Studiu in care vor fi identificate constrangerile in ceea ce priveste promovarea obiectivelor turistice in zona transfrontaliera
 • 1 album pentru promovarea turismului tematic in zona transfrontaliera
 • 1 portal pentru promovarea zonei transfrontaliere si a turismului tematic
 • 1 Film de prezentare a cel putin 7 rute tematice
 • 1 Asociatie transfrontaliera a IMM-urilor din domeniul turismului - "E-Tourism"
 • 7 workshopuri - 140 participanti, (70 ro si 70 bg), reprezentanti ai IMM-urilor si operatorilor de turism - organizate pe temele celor 7 rute identificate.
 • 2 misiuni economice (60 participanti - 30 bg and 30 ro, reprezentanti ai IMM-urilor din domeniul turismului)
 • 2 Tururi demonstrative adresate autoritatilor locare si mass-media (40 participanti-20 ro si 20 bg)
 • 1 plan de amenajare a teritoriului si proiectarea infrastructurii turistice pentru parcul Kailyka din Pleven (atractie principala in cadrul uneia dintre cele 7 rute identificate)
 • Elaborarea planului de amenajare a teritoriului pentru zona protejata "Kailyka"
 • Elaborarea documentatiei tehnice pentru infrastructura turistica a parcului "Kailyka". Documentatia tehnica va fi inaintata catre Autoritatile Regionale responsabile din punct de vedere legal de implementarea proiectelor propuse
 • 1 Conferinte Regionala Regional Conference "Turismul tematic transfrontalier - mijloc de promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt. Mehedinti, Vidin, Vracza, Montana, Pleven" (50 participanti -15 bg and 35 ro)
 • Expozitie si eveniment de brokeraj: "Servicii integrate de turism in zona transfrontaliera" (30 expozanti -10 bg and 20 ro)
 • 3 Centre de informare turistica (Craiova, Vidin, Pleven)
 • Campanie de promovare : 2 conferinte de presa (1 in Romania si 1 in Bulgaria);4 emisiuni radio (2 in Romania si 2 in Bulgaria); 4 transmisiuni TV (2 in Romania si 2 in Bulgaria); 1000 pliante ( 500 in Romania si 500 in Bulgaria); 400 afise (200 in Romania si 200 in Bulgaria); 4 bannere (2 in Romania si 2 in Bulgaria); 1000 harti cu rutele tematice (500 in Romania si 500 in Bulgaria)
 • 15 aparitii in mass-media

MATERIALE

EVENIMENTE

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png