Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Investeste in OAMENI !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013
Axa prioritara 3. "Cresterea  adaptabilitatii lucratorilor  si a  intreprinderilor"
 Domeniul  major de  interventie  3.1. "Promovarea  culturii  antreprenoriale"
Proiectul: Promovarea culturii antreprenoriale - conditie
esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PARTENERI:

 • Coordonator: ARIES Filiala Oltenia - Asociatia Romana pentru Industria de Electronica si Software,
 • Partener 1: ARoTT Asociatia Romana pentru Transfer tehnologic si Inovare
 • Partener 2: ADR - Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia
 • Partener 3: OTIMMC - Oficiul Teritorial pentru IMM-uri
 • Partener 4: AIESEC
 • Partener 5: SC IPA SA, Sucursala Craiova
 • Partener 6: Camera de Comert si Industrie Rm Valcea


PROIECTUL URMARESTE:

 • Cresterea competitivitatii economice in special in domenii de high-tech cu inalt potential inovativ
 • Dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere,
 • Dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman din Romania in special in zona antreprenoriala pentru a compensa numarul mic de intreprinzatori (~50% din media europeana)
 • Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate
 • Promovarea ocuparii si incluziunii sociale si diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii.

OBIECTIV GENERAL: obiectivul general are focalizare specifica axata pe cresterea competitivitatii prin inovare, in special inovare tehnologica si noi modele de afaceri.

 • Dezvoltarea pe toata durata vietii a competentelor antreprenoriale si manageriale a resurselor umane din IMM din sectoarele inovative (IT, bio-tehnologii, cercetare-dezvoltare, electronica etc)
 • Promovarea spiritului antreprenorial, in scopul generarii un numar crescut de afaceri in domeniile inovative
 • Cresterea competitivitatii IMM-urilor (inclusiv a celor de tip start-up si spin-off) din sectorul inovativ, prin cresterea capacitatii de inovare cercetare - proiectare tehnologica, asigurarea calitatii si dezvoltare produse noi.
 • Formarea profesionala continua a angajatilor, a personalului de conducere din IMM-uri, a intreprinzatorilor si a persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta, cresterea adaptabilitatii lor la ritmul rapid de avans tehnologic si la provocarile globalizarii, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , in domeniul respectiv.

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 • Cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala
 • Incurajarea spiritului antreprenorial, prin cresterea numarului de participanti la cursuri de formare antreprenoriala pentru ca persoanele care doresc sa inceapa o afacere sa inteleaga rolul intreprinzatorului in dinamica pietei, sa genereze idei inovatoare in domeniul afacerilor
 • Implementarea de programe si servicii inovatoare de asistenta pentru crearea de afaceri, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off si start-up -sprijinirea si sustinerea IMM in aplicarea inovatiilor
 • Formarea profesionala continua a angajatilor si a potentialilor angajati, cresterea adaptabilitatii lor, corelarea ofertei de formare cu cererea de forta de munca calificata , asigurarea calitatii si competitivitatii si cultura inovarii

Principalul rezultat va fi un numar de 100 de persoane instruite in formarea antreprenoriala.

Perioada de derulare a proiectului: 18 luni: 1 iunie 2009-31 noiembrie 2010

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png