Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 

Perioada implementare

Denumire proiect

Program de finantare

Cod

Rol

Buget proiect

12.07.2017-12.01.2019

Carpathian Connects

INTERREG –IPA CBC România- Serbia

RORS-30

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic

POSDRU 2007-2013

Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

27.05.2011- 26.11.2012

Wine Way

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

Project MIS ETC Code 199

Partener principal

Piata Muncii de la A la Z - Regiunea S-V Oltenia

POSDRU/102/5.1/G/78250

22.09.2010 - 21.03.2012

Turismul tematic transfrontalier - oportunitate de dezvoltare si promovare a identitatii regiunii Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven (2(2i)-3.1-14)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21.09.2010 - 20.09.2010

Prevenirea pentru siguranta in traficul rutier in zona transfrontaliera (2(2i)-3.3-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Strategia regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea a doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare (2-3.1-8)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

23.07.2010 - 22.10.2011

Energii regenerabile - instrument pentru prevenirea si combaterea schimbarilor clomatice, crestere economica si bunastare sociala. (1-2.1-7)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

26.06.2010 - 25.12.2011

Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea identitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana (1-3.1-10)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

25.06.2010 - 24.09.2011

Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari (2-3.1-5)

Ro-Bg CBC Programme 2007-2013

21-04-2010 - 20.10.2011

Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune regiunilor Pleven si Dolj (1-3.1-6)

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Partener principal

Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare (ANEVCORED)

Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare (INNOREG)

1-07-2009 - 31-11-2010

Promovarea culturii antreprenoriale - conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

POSDRU 2007-2013

Coordonator

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

POSDRU 2007-2013

Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START

Proiect cofinanţat  din Fondul Social European prin „Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Axa prioritara 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: „Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană -SMART START”
Cod contract: POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689

Descarca documente
  ANUNŢ DE PRESĂ

ANUNŢ DE PRESĂ

       Societatea Comercială pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii de Automatizare - SC IPA SA – coordonatorul proiectului, in parteneriat cu Asociaţia Centrul Suport pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii - CS IMM, Asociaţia Romană pentru Transfer Tehnologic şi Inovare – ARoTT si Asociația de Marketing a Studenților din România – AMA, anunţă lansarea proiectului  Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană - SMART START” (cod proiect POSDRU/176/3.1/S/150689).
Perioada de derulare a proiectului este de 10 luni, între 9  Februarie 2015 – 8 Decembrie  2015.
Proiectul are ca obiectiv principal pregătirea persoanelor de a iniţia idei de afaceri şi de a le concretiza în afaceri sustenabile şi durabile, prin insuşirea şi dezvoltarea spiritului şi competenţelor antreprenoriale şi manageriale în regiunile de dezvoltare Bucureşti - Ilfov  şi Sud Vest Oltenia.
Grupul ţintă este format din 400 persoane peste 18 ani care doresc să iniţieze o activitate independentă, din care 60 % vor fi femei (240 de persoane), respectiv 80% tineri cu vârsta între 18 -25 ani înmatriculaţi în învăţământul superior (320 de persoane).
În cadrul proiectului se vor realiza activităţi integrate de consiliere, asistenţă şi post-asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu prin intermediul unor Centre de sprijin pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, se vor implementa programe de formare în domeniul antreprenoriatului, se va organiza un concurs de idei de afaceri  în cadrul căruia se vor selecta 40 de planuri de afaceri care vor fi finanţate prin acordarea unei subvenţii de maxim 25.000 euro conform schemei de ajutor de minimis. Minim 2 idei de afaceri vor fi selectate pentru fiecare judeţ din aria de implementare a proiectului, inclusiv pentru municipiul București, iar 50% din ideile de afaceri selectate vor fi dezvoltate de persoane din grupul ţintă care aparţin categoriei de vârstă 18-25 de ani, înmatriculaţi in învăţămantul superior. Fiecare întreprindere înfiinţată, beneficiară de sprijin în cadrul schemei de ajutor de minimis, va crea cel puţin două locuri de muncă.

Manager proiect: Florian Udrescu – Director General IPA SA
Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucureşti
tel: 0213180055; fax: 0213161620; e-mail: udrescuf@ipa.ro

Pentru informaţii suplimentare:
Solicitant – IPA SA , Calea Floreasca 169, Sector 1, Bucureşti,  
Cristina Ogescu, tel: 0213180029, e-mail: cris@ipa.ro
IPA SA Filiala Craiova
:Str.Stefan Cel Mare nr.12,Craiova,Dolj.
Persoana de contact: Ionica Marcel,email marcel.ionica@ipacv.ro
Tel: Mobil: 0722350 648,tel /fax 0251418882

Partener P1 – CS IMM, Sos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti,
Ana Maria Onu, tel: 0723 208467; e-mail: ana@inimm.ro

Partener P2 – AroTT, Str. Ştefan cel Mare nr 12, Craiova, jud. Dolj,
Alina Maria Şahhanoglu Văduva, tel: 0736835883;  e-mail: alinavaduva@gmail.com

Partener P3 – AMA, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu nr. 65, sect.4, Bucureşti,
Anamaria Cătălina Radu, tel: 0767 006 605; email:anamaria_radu15@yahoo.com

Website proiect: www.romania-startup.ro

Pentru mai multe informaţii despre POSDRU, accesaţi site-ul www.fonduri-ue.ro/posdru/

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png