Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

 
Încheiat astăzi 06.10.2006 cu ocazia întâlnirii de constituire a Asociaţiei Române pentru Transfer Tehnologic, ARoTT, de alegerea a Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori, la care au participat următorii reprezentanţi ai firmelor constituite ca membrii fondatori

Pentru întocmirea dosarului cu actele necesare in vederea înscrierii la Judecătoria Craiova a fost desemnat ca reprezentant  ing. Gabriel Vladut – Preşedinte al ARoTTT, membru ai Consiliului Director

News & EventsARoTT a primit Best Technology IP Consultancy – Romania din partea AI Global Media Ltd, U.S.A, filial UK.
www.romaniainoveaza.ro

Romania Inoveaza - Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile

Romania Inoveaza


logos/logo_new.png